تجهیز کارگاه خط 7 مترو تهران

کارفرما:

قرارگاه خاتم الانبیاء

زمان اجرا:

مهر 1389 – 40 روز

مساحت ساختمانها:

5 ساختمان با مجموع مساحت 1100 متر مربع