ساختمانهای اداری پالایشگاه بندرعباس

کارفرما:

مشارکت میسان – پرلیت – طرح و پالایش

زمان اجرا:

———–

مساحت ساختمانها:

مجموع مساحت 2984 متر مربع